Pravila zaštite privatnosti

Ova pravila zadnji put su izmijenjena 08.03.2023 godine

1. Opće informacije

Ova Pravila zaštite privatnosti (dalje: Pravila) opisuju koje vaše osobne podatke prikupljamo, na koji način obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

 

Pojam “osobni podaci” odnosi se na sve podatke koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (“ispitanik”). Stoga, radi se o svakoj informaciji kojom se izravno može utvrditi identitet pojedinca ili pomoću koje se može utvrditi identitet pojedinca kao što su ime, osobni identifikacijski broj, poštanska adresa i adresa e-pošte. Utvrđivanje identiteta može biti izravno samom informacijom ili u poveznici s bilo kojom drugom informacijom u našem posjedu ili za koju je izgledno da će doći u takav posjed.

 

Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke zakonito, pošteno transparentno. Posebno pazimo da prikupljamo i dalje obrađujemo samo one osobne podatke koji su potrebni u vezi sa svrhama u koje se obrađuju te da ih ne obrađujemo na način koji nije u skladu s tim svrhama.

2. Način i svrhe obrade osobnih podataka

Korištenje internetske stranice www.kuhaj.net

 

Pristup internetskoj stranici www.kuhaj.net je slobodan i ne zahtijeva registraciju. Ukoliko se odlučite registrirati, možete koristiti veći broj sadržaja i funkcionalnosti stranice (npr. kreirati vlastitu stranicu, objavljivati svoje fotografije, predbilježiti se za primanje obavijesti putem elektroničke pošte i sl.)

 

Prilikom vaše registracije (kreiranja vašeg korisničkog računa) prikupljamo vaše osobne podatke: korisničko ime i lozinku te adresu elektroničke pošte. Uz navedeno, imate mogućnost unijeti i dodatne osobne podatke ukoliko to želite, kao što su datum rođenja, grad/država i spol.

 

Vaše korisničko ime i datum rođenja (ukoliko ste ga unijeli prilikom vaše registracije) vidljivi su svim korisnicima prilikom njihovog pristupa na vašu osobnu stranicu. Također, svim korisnicima prilikom njihovog stupanja na vašu osobnu stranicu vidljiva je i fotografiju vašeg korisničkog računa (ukoliko ste takvu fotografiju postavili) kao i sadržaj svih vaših objava na vašoj osobnoj stranici.

 

Osobne podatke koje prikupljamo kroz registraciju obrađujemo u svrhu pružanja naših proizvoda i usluga dostupnih na stranicama www.kuhaj.net, te u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja i funkcionalnosti ove stranice. 

 

Obrada osobnih podataka koje ste nam pružili prilikom registracije (kreiranja vašeg korisničkog računa) te korištenjem funkcionalnosti i sadržaja putem istog temelji se na obradi nužnoj za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Osobne podatke koje nam pružite kreiranjem korisničkog računa i korištenjem funkcionalnosti i sadržaja putem istog obrađivat ćemo za vrijeme postojanja ove stranice, odnosno za vrijeme trajanja vaše registracije. Nakon toga vaše osobne podatke ćemo brisati osim ako nam ne dopustite njihovo daljnje čuvanje.

 

U postavkama svojeg korisničkog računa uvijek možete vidjeti koje smo vaše osobne podatke prikupili, možete ih ispraviti te prenijeti na svoje računalo ili drugi medij.

 

Kolačići

Osim podataka koje prikupljamo putem naše internetske stranice kao što je opisano gore, koristimo tehnologiju za automatsko prikupljanje informacija o uporabi naše internetske stranice. Primjerice, naš mrežni poslužitelj automatski bilježi kada posjetitelji posjete našu internetsku stranicu, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na stranici, datum prvog i zadnjeg posjeta stranici, koliko i koje podstranice je posjetitelj otvorio, vrstu uređaja koji posjetitelj upotrebljava i sl. Koristimo ove informacije kako bismo upravljali našom internetskom stranicom i našim tehničkim rješenjima, razumjeli kako se posjetitelji kreću kroz našu stranicu te da poboljšamo vaše iskustvo korištenja naše internetske stranice i usluge.

 

Također, internetska stranica kuhaj.net prati vaše preferencije vezane uz hranu, na temelju sadržaja koje pregledavate na web stranici. Koristimo ove podatke kako bi vam predložili sadržaje koji će što bolje odgovarati vašim preferencijama. Preferencije se vežu samo uz internet preglednik odnosno uređaj koji trenutno koristite. U tom slučaju preferencije nije moguće prenositi na druge preglednike niti ih je moguće povezati s vama kao osobom ili bilo kojim osobnim podatkom.

 

Kako bismo automatski prikupili podatke opisane u prethodnom odjeljku, koristimo „kolačiće“. Kolačić je mala količina informacija koja se šalje u vaš preglednik i pohranjuje na tvrdom disku vašeg računala. Molimo pogledajte naša Pravila o kolačićima za dodatne informacije o kolačićima koje koristimo na našim stranicama i kako možete promijeniti svoje postavke da biste prihvatili, obrisali ili odbili kolačiće.

Promotivne poruke

Ukoliko želite primati promotivne poruke o našim proizvodima i uslugama možete odabrati jednostavnu prijavu vaše e-mail adrese u web obrazac, bez potrebe registracije. U svakom trenutku možete povući svoju dozvolu za primanje promotivnih poruka na način da sami isključite tu funkcionalnost kroz postavke korisničkog računa ukoliko ste registrirani korisnik odnosno slanjem poruke putem kontakt forme  ukoliko niste registrirani korisnik. Povući svoju dozvolu za primanje promotivnih poruka možete i odabirom ponuđene opcije povlačenja privole u svakoj zaprimljenoj promotivnoj poruci. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Promidžbene nagradne igre i nagradni natječaji

Povremeno organiziramo nagradne igre i druga natjecanja. Osobne podatke koje prikupljamo na ovaj način obrađujemo temeljem vaše privole isključivo u svrhu realizacije nagradne igre, odnosno natjecanja (npr. organizacije i vođenja pojedine nagradne igre, odabir i kontaktiranje dobitnika, objava imena dobitnika, dostave nagrade i sl.). Za sudjelovanje u nagradnoj igri ili natječaju potrebni su nam vaše ime, prezime, e-mail, kontakt telefon i adresa za dostavu nagrade.

 

Prikupljene podatke brisat ćemo nakon isteka 12 mjeseci od objave dobitnika, osim ukoliko čuvanje podataka nije nužno za potrebe obrane od pravnih zahtjeva ili ostvarivanja naših prava. Ukoliko ste na prijavnom obrascu za nagradnu igru dali svoju dozvolu za primanje promotivnih poruka, u svakom trenutku možete povući svoju dozvolu za primanje promotivnih poruka na način da sami isključite tu funkcionalnost kroz postavke korisničkog računa ukoliko ste registrirani korisnik odnosno slanjem poruke putem kontakt forme ukoliko niste registrirani korisnik. Povući svoju dozvolu za primanje promotivnih poruka možete i odabirom ponuđene opcije povlačenja privole u svakoj zaprimljenoj promotivnoj poruci. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

 

Ankete i upitnici

Kroz ankete i upitnike prikupljamo informacije o vašem zadovoljstvu s našim proizvodima i druge korisne podatke kako bi ih prilagodili vašim potrebama te u svrhe promicanja odnosa s javnošću. Rezultati provedenih anketa ili upitnika su isključivo sumarni i anonimni. Za sudjelovanje u anketama ili upitnicima prijavljujete se svojom e-mail adresom kroz web obrazac ili odabirom opcije kroz svoj korisnički račun.

Kontaktiranje

Ukoliko nam se obratite s vašim upitima, podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija. U svrhu odgovaranja na upite možemo obrađivati vaše osobne podatke koji uključuju ime i prezime, e-mail adresu, telefonski broj. Takva obrada temelji se na poduzimanju radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora ili našem legitimnom interesu. Vaši osobni podaci obrađivat će se za vrijeme potrebno za ispunjenje ove svrhe, ali ne duže od godine dana. 

 

Osobni podaci koji su nužni za rješavanje reklamacije na proizvod čuvaju se 24 mjeseca od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača.

 

U slučaju da vi kao korisnik ne dostavite navedene osobne podatke kao što je e-mail adresa ili telefonski broj možda nećemo biti u mogućnosti odgovoriti na vaš upit.


3. Primatelji osobnih podataka

Kuhaj.net će vaše osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela (npr. sudova).

 

Po potrebi osobni podatci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke potpore, održavanja informacijskog sustava, istraživanja tržišta ili sličnih potreba, a koji izvršitelji obrade primjenjuju odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere za osiguravanje zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. 

 

Ako prenosimo osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora, mi ćemo, kako nalažu važeći zakoni i propisi, osigurati da su prava ispitanika primjereno zaštićena odgovarajućim zaštitnim mjerama.


4. Zaštita osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo zaštitili osobne podatke od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, zlouporabe te spriječili svaku neovlaštenu ili nezakonitu obradu podataka. Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne u pružanju naših usluga te koji zaposlenici su potpisali odgovarajuću izjavu o povjerljivosti. Kontinuirano educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu i ne čuvamo ih dulje negoli je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

5. Daljnja obrada u nove svrhe

Ako namjeravamo koristiti vaše osobne podatke u novu svrhu, koja nije obuhvaćena ovim Pravilima, tada ćemo vam prije započinjanja obrade i određivanja relevantnih svrha i uvjeta obrade pružiti novu obavijest u kojoj se objašnjava ta nova uporaba. Ako i kadgod je potrebno, zatražit ćemo prethodnu dozvolu za takvu novu obradu.

 

6. Koliko dugo čuvamo osobne podatke

Čuvat ćemo osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe obrade navedene gore te će se to razdoblje razlikovati ovisno o određenoj svrsi. 

 

Ako obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, takvi osobni podaci obrađivat će se samo za vrijeme trajanja privole koju u svakom trenutku možete povući. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Ako to učinite, prestat ćemo obrađivati takve osobne podatke u svrhe za koju ste dali svoju dozvolu.

 

Nakon što osobni podaci više ne budu potrebni u svrhu u koju su prikupljeni, uništit ćemo ili anonimizirati te osobne podatke tako da više ne budu u obliku koji dopušta identifikaciju ispitanika, osim ukoliko je iste podatke potrebno pohraniti na određeno razdoblje, sukladno mjerodavnim propisima, odnosno propisanim zastarnim rokovima za potrebe obrane od pravnih zahtjeva ili ostvarivanja naših prava u kojem slučaju se isti podaci više neće obrađivati u druge svrhe.

 

7. Vaša prava

 

U svakom trenutku od nas možete zatražiti informaciju o obradi vaših osobnih podataka i zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

  1. pristup podatcima koji se odnose na vas (pravo od nas ishoditi potvrdu u vezi s time obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na dotičnog ispitanika ili ne te ako je to slučaj, pristup takvim osobnim podacima)
  2. ispravak ili dopunu vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni i potpuni
  3. brisanje osobnih podataka, ako više nisu nužni u svrhe u koje Kuhaj.net obrađuje iste podatke (npr. zatvaranje korisničkog računa)
  4. ograničenje obrade osobnih podataka, npr. kada prigovarate točnosti osobnih podataka, a za vrijeme dok ne provjerimo njihovu točnost.
  5. zatražiti pružanje vaših osobnih podataka te, ako je moguće, izravno prenošenje tih podataka drugom voditelju obrade, ako je primjenjivo (npr. spremanje vaših podataka koji su nastali upotrebom korisničkog računa na vaše računalo ili drugi medij)
  6. u bilo kojem trenutku povući dozvolu za obradu podataka ako se obrada odvija na temelju privole (npr. za primanje promotivnih poruka)

8. Pravila zaštite osobnih podataka drugih web stranica/trećih osoba trećih strana

 

Na ovoj stranici pronaći ćete linkove na druge web stranice ili portale. Pravila o zaštiti osobnih podataka na tim portalima mogu biti drugačija od ovih Pravila.

 

Na našoj stranici možemo vam ponuditi i značajke društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje osobnih podataka na društvenim mrežama. Stoga vas molimo da se upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuju na stranicama drugog portala ili društvenoj mreži odnosno od strane trećih osoba.

 

Neprestano pratimo i poboljšavamo naše prakse zaštite podataka. Zbog tih kontinuiranih izmjena, izmjena u zakonu i promjenjive prirode tehnologije, naše prakse zaštite podataka povremeno će se mijenjati. U slučaju promjena ovih Pravila obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene.